Czym zajmują się poszczególne instancje sądownicze w Polsce?

Mobbing w pracy

Jak zebrać dowody na mobbing w pracy?

8 września 2020
Testament

Nie jestem uwzględniony w testamencie, czy nic mi się nie należy?

30 września 2020
Instancje sądownicze

Czeka się postępowanie cywilne, karne, administracyjne lub inna sprawa w sądzie? W niniejszym wpisie opowiadamy o tym, czym są i czym zajmują się poszczególne instancje sądownicze w Polsce, byś mógł dowiedzieć się, jak będą przebiegać kolejne kroki postępowania w sprawie, w której jesteś świadkiem lub stroną.


Dwie instancje polskich sądów

Sprawy powództwa cywilnego lub sprawy karne rozpoczynane na wniosek prokuratury kierowane są do sądów pierwszej instancji. W praktyce są to sądy rejonowe oraz sądy okręgowe. To właśnie tam od samego początku toczy się postępowanie, zbierane są materiały dowodowe, przesłuchiwani są świadkowie i strony, by wreszcie zapadł pierwszy wyrok.

Drugą instancją sądów są sądy apelacyjne oraz sądy okręgowe (jeżeli postępowanie toczyło się w sądzie rejonowym). Sądy drugiej instancji mogą podtrzymać wydany wyrok, ostatecznie decydując o winie jednej ze stron, lub skierować sprawę do ponownego rozpatrzenia.


Czym zajmują się sądy pierwszej instancji?


Sądy pierwszej instancji, a więc sądy rejonowe i sądy okręgowe orzekają w sprawach cywilnych, karnych, rodzinnych, gospodarczych oraz związanych z prawem pracy. Większość spraw trafia do rozpatrzenia w sądzie pierwszej instancji, chyba że prawo dotyczące konkretnego przypadku mówi inaczej.

Do sądów okręgowych trafiają trudniejsze sprawy, które wymagają orzekania przez doświadczonych sędziów, a także sprawy, wobec których stanowi tak właściwa ustawa. Sądy okręgowe mogą stanowić również sądy drugiej instancji dla orzeczeń wydanych przez sądy rejonowe.


Na czym polega praca sądów apelacyjnych


Sądy apelacyjne są sądami drugiej instancji dla wyroków orzeczonych przez sądy rejonowe i okręgowe. Z reguły trafiają tam sprawy, których przebieg oraz wyrok zostały podważone przez jedną ze stron postępowania. Sądy apelacyjne nie rozpatrują sprawy ponownie, ale analizują jej przebieg oraz zgromadzony materiał dowodowy. W efekcie mogą podtrzymać wydany wyrok lub skierować sprawę do ponownego rozpatrzenia przez sąd niższej instancji.


Do jakiego sądu kierować konkretną sprawę?


Polskie sądownictwo dla osób niezaznajomionych bliżej z prawem jest dość skomplikowane. I choć wspomnieliśmy wyżej o ogólnych zasadach, na jakich poszczególne sprawy kierowane są do sądu niższej lub wyższej instancji, to w rzeczywistości bywa to bardzo trudne. Dlatego w przypadku zamiaru skierowania sprawy do sądy z powództwa cywilnego warto skonsultować się z adwokatem. Prawnicy doskonale znają system sądownictwa i po zaznajomieniu się ze szczegółami skierują sprawę do właściwego sądu.

Szukasz pomocy prawnej?

Skontaktuj się z nami!