Odwołany lot – jakie prawa Ci przysługują?

Jak napisać wezwanie

Jak napisać wezwanie do zapłaty?

30 lipca 2020
tymczasowe aresztowanie

Tymczasowe aresztowanie – to musisz wiedzieć

17 sierpnia 2020
Prawa za odwołany lot

Podczas pandemii koronawirusa branża lotnictwa cywilnego w zasadzie przestała funkcjonować. Po powolnym przywracaniu połączeń okazuje się jednak, że linie lotnicze niespodziewane i często w ostatniej chwili odwołują loty. Dowiedz się, jakie przysługują Ci wówczas prawa.


Co określa prawa pasażerów?


Pasażerowie linii lotniczych są dość skutecznie chronieni przed skutkami odwoływania lotów bądź dużych opóźnień. Regulacją prawną, zgodnie z którą mogą domagać się odpowiednich rekompensat, jest rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 261/2004 z dnia 11 lutego 2004. W dokumencie określone są przepisy dotyczące odszkodowań lub pomocy dla pasażerów w przypadkach:

 • odwołania lotów – zmiana pierwotnego rozkładu lotu, powrót do portu zaraz po wystartowaniu, przylot do innego portu niż zakładany w rozkładzie;
 • dużych opóźnień – powyżej 180 minut od planowanego momentu lądowania do chwili otwarcia drzwi przy założeniu, że pasażerowie mogą przez nie bezpiecznie opuścić pokład samolotu;
 • odmowy przyjęcia na pokład.


Może zdarzyć się również sytuacja, że przewoźnik poinformuje o zmianie planu lotu tuż przed jego rozpoczęciem. Jeśli pasażer wyrazi zgodę na zmiany i skorzysta z rejsu, wówczas może domagać się odszkodowania jak za lot opóźniony.


Czego możesz domagać się w ramach rekompensaty?

Regulacja prawna w postaci rozporządzenie PE przewiduje konkretne kwoty odszkodowania, jakie przysługują pasażerom odwołanych lub opóźnionych lotów. Rozporządzenie przewiduje następujące kwoty, które są uzależnione od długości lotu:

 • 250 euro – w przypadku lotów na odległość nieprzekraczającą 1500 kilometrów;
 • 400 euro – ta stawka dotyczy lotów wewnątrz Unii Europejskiej dłuższych niż 1500 kilometrów, a także lotów poza wspólnotę w zakresie odległości 1500-3500 kilometrów;
 • 600 euro – w przypadku dłuższych lotów poza wspólnotą UE.


Lot opóźniony


W tym przypadku rekompensata może obejmować:

 • pomoc – np. zapewnienie hotelu;
 • zwrot kosztów;
 • lot powrotny;
 • odszkodowanie.

Warto jednak podkreślić, że zwrot kosztów dotyczy opóźnień większych niż 5 godzin. Jeśli w takim wypadku zdecydujesz się na taki typ rekompensaty, nie możesz już dochodzić odszkodowania.


Lot odwołany


Jeśli Twój lot zostanie odwołany, masz prawo do:

 • zwrotu kosztów,
 • zmiany planu podróży,
 • zmiany lotu powrotnego (np. w przypadku lądowania w porcie innym niż zakładany w pierwotnym planie lotu),
 • pomocy i odszkodowania.


Jeżeli linie lotnicze poinformują Cię o odwołaniu lotu przynajmniej dwa tygodnie wcześniej, wówczas nie możesz dochodzić odszkodowania.


Kiedy nie przysługuje Ci odszkodowanie?


Odszkodowania za opóźniony lub odwołany lot nie otrzymasz w przypadku sytuacji nadzwyczajnych i niemożliwych do przewidzenia. Należą do nich:

 • wybuch wulkanu powodujący zanieczyszczenie powietrza umożliwiające bezpieczny lot,
 • strajk pracowników portu lotniczego,
 • nieoczekiwane usterki samolotów,
 • niesprzyjające warunki atmosferyczne.


Jak ubiegać się o swoje prawa?


Aby otrzymać rekompensatę za opóźniony lub odwołany lot, wypełnij formularz reklamacyjny na stronie internetowej przewoźnika – dokładnie opisz sytuację oraz załącz bilet lub dowód zakupu. Przewoźnik 30 dni na to, by ustosunkować się do Twojej reklamacji. Jeśli po tym czasie sprawa nie zostanie poruszona, masz prawo zaskarżenia go w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego. Jednakże droga może niestety się nieco wydłużyć ze względu na konieczność powołania biegłego, który wydaje opinię.

Szukasz pomocy prawnej?

Skontaktuj się z nami!