Jak napisać wezwanie do zapłaty?

pomoc finansowa

Subwencje z PFR w ramach Tarczy Antykryzysowej 2.0.

21 kwietnia 2020
Prawa za odwołany lot

Odwołany lot – jakie prawa Ci przysługują?

5 sierpnia 2020
Jak napisać wezwanie


Wezwanie do zapłaty to pismo, dzięki któremu skutecznie ściągniesz należności do swoich kontrahentów. Szczególnie pomocne okazuje się pod koniec okresów rozliczeniowych, kiedy należy rozliczyć wszystkie księgowe obowiązki. Dowiedz się, jak napisać wezwanie do zapłaty i jak to zrobić, aby było skuteczne.


Wezwanie do zapłaty jako próba polubownego rozwiązania sprawy


Wezwanie do zapłaty traktuje się jako ostatnią próbę polubownej windykacji należności przed wejściem na drogę prawną. Podczas postępowania sądowego należy wykazać próby polubownego załatwienia sprawy, w przeciwnym razie sąd może Cię obciążyć kosztami procesu, nawet pomimo pomyślnego orzeczenia.


Kiedy wezwanie do zapłaty należy obowiązkowo wysłać?


Istnieje sytuacja, w których wezwanie do zapłaty należy obowiązkowo sporządzić i wysłać kontrahentowi, który zalega z zapłatą. Mowa o przypadku, kiedy termin spłaty nie został wskazany na konkretną datę. Wówczas wezwanie do zapłaty określa termin, do którego Twój kontrahent ma obowiązek spłacenia zobowiązania. Dopiero po przekroczeniu tego terminu istnieje możliwość naliczania odsetek w przypadku dalszego nieuregulowania zobowiązania.


Wezwanie do zapłaty – czy wysyłać do skutku?


Nie istnieją jasno określone przepisy, które regulują, ile razy należy próbować uzyskać należność poprzez wezwanie do zapłaty. Dlatego należy dokładnie monitorować wpływy na konto oraz zachowania dłużnika, który może nie mieć zamiaru spłacenia zobowiązania. Praktyka pokazuje, że jeśli po wysłaniu trzeciego wezwania do zapłaty należność nie zostanie uregulowana, kolejne próby raczej na pewno nie przyniosą efektu.

Zobacz naszą ofertę dla: Prawo karne i karnoskarbowe


Jakie wówczas podjąć kroki?


Ponaglenia poprzez nieustanne i nieprzynoszące oczekiwanych skutków wezwania do zapłaty mogą niestety działać na Twoją niekorzyść, ponieważ im bardziej przeterminowany dług, tym trudniejsze może okazać się jego odzyskanie. Dlatego należy pamiętać o tym, że już pierwsze wezwanie do zapłaty otwiera furtkę do podjęcia twardych kroków windykacyjnych poprzez np. wejście na drogę sądową.

Jak napisać wezwanie do zapłaty?


Nie ma jednego przyjętego wzoru tego dokumentu, dlatego w tej kwestii masz sporą dowolność. Warto jednak zadbać o to, by wezwanie było napisane oficjalnym i stanowczym językiem, ponieważ wówczas istnieje większe prawdopodobieństwo odzyskania należności. Wezwanie do zapłaty musi zawierać kilka istotnych informacji, które jasno określą, jakiego długu ono dotyczy.

  • Data i miejsce sporządzenia dokumentu.
  • Dane wierzyciela i dłużnika.
  • Stosunek prawny określający obowiązek zapłaty (np. umowa, kontrakt, faktura).
  • Kwota długu, a w przypadku naliczonych wcześniej odsetek powiększona również o ich sumę.
  • Termin, do którego należy spłacić dług.
  • Numer konta, na który mają wpłynąć pieniądze.
  • Koniecznie podpis osoby wzywającej do zapłaty.


Aby podnieść skuteczność wezwania możesz zamieścić informację, która mówi o tym, że w razie niespłacenia zobowiązania, podejmiesz formalne kroki windykacyjne, a koszty sądowe pokrywające postępowanie ponosi dłużnik.

Szukasz pomocy prawnej?

Skontaktuj się z nami!