Subwencje z PFR w ramach Tarczy Antykryzysowej 2.0.

adwokat rozwód wrocław

Czym różni się adwokat od radcy prawnego?

18 lipca 2019
Jak napisać wezwanie

Jak napisać wezwanie do zapłaty?

30 lipca 2020
pomoc finansowa

1.Mikroprzedsiębiorcy (1-9 osób)

Subwencja jest uzależniona od poziomu spadku przychodów i liczby pracowników:

W przypadku MIKRO subwencja finansowa podlega zwrotowi na następujących zasadach:

1. zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej przez MIKRO w trakcie 12 miesięcy od dnia przyznania subwencji – w kwocie stanowiącej 100% wartości subwencji finansowej;

2. w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej przez MIKRO przez okres 12 miesięcy od dnia przyznania subwencji, subwencja finansowa podlega zwrotowi:

a) w kwocie stanowiącej 25% wartości subwencji bezwarunkowo; oraz

b) w przypadku utrzymania średniej liczby Pracowników (średnie zatrudnienie) w okresie 12 pełnych miesięcy kalendarzowych od dnia wypłaty subwencji w stosunku do stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. lub wobec analogicznego okresu roku poprzedniego na poziomie:

(i.) wyższym niż 100% – w wysokości dodatkowo 0% wartości subwencji;

(ii.) od 50% do 100% – w wysokości dodatkowo od 0% do 50% subwencji – proporcjonalnie do skali redukcji zatrudnienia wg wzoru poniżej:

iii. niższym niż 50% – w wysokości dodatkowo 50% wartości subwencji.

Łącznie więc przedsiębiorca, który utrzymał co najmniej 100% poziomu zatrudnienia może zachować (brak obowiązku zwrotu) 75% całkowitej wartości subwencji, w przypadku spadku zatrudnienia o więcej niż 50%, brak obowiązku zwrotu subwencji dotyczy 25% jej wartości.

2. MŚP (49 osób)

Tarcza Finansowa dla MŚP jest określana procentowo w relacji do poziomu przychodów w 2019 r. oraz zależy od ich spadku w związku z chorobą COVID-19 względem wartości za rok obrotowy 2019 – analogicznie do mechanizmu dla Mikrofirm. Wartości subwencji finansowej mogą przyjąć 4%, 6% lub 8% wartości przychodów przy odpowiednio ich spadku o minimum 25%, 50% i 75%.

Zobacz naszą ofertę dla: Prawo karne i karnoskarbowe

Otrzymana przez małego lub średniego przedsiębiorcę subwencja finansowa podlega zwrotowi na następujących zasadach:

1. w przypadku zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę w ciągu 12 miesięcy od dnia przyznania subwencji – w kwocie stanowiącej 100% wartości subwencji; 

2. w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę przez okres 12 miesięcy od dnia przyznania subwencji:

a) w wysokości 25% wartości subwencji bezwarunkowo, oraz

b) w wysokości dodatkowo do 25% wartości subwencji oraz maksymalnie do wysokości wykazanej przez Beneficjenta Programu skumulowanej straty gotówkowej na sprzedaży w okresie 12 miesięcy licząc od pierwszego miesiąca w którym przedsiębiorca odnotował stratę po 1 lutego 2020 r. lub od miesiąca w którym udzielona została subwencja, rozumianej w zależności od formy działalności jako:

(i.) dla przedsiębiorstw prowadzących pełną rachunkowość gotówkową strata na sprzedaży to odzwierciedlona w rachunku wyników strata na sprzedaży netto z wyłączeniem w szczególności kosztów amortyzacji, rezerw i odpisów lub wyniku z przeszacowania lub sprzedaży aktywów;

(ii.) dla przedsiębiorstw rozliczających się na podstawie księgi przychodów i rozchodów w kwocie wykazanej straty;

(iii.) dla przedsiębiorców rozliczających się na podstawie karty podatkowej lub na ryczałcie stratę na sprzedaży oblicza się jako skumulowany spadek przychodów, oraz 

c) w wysokości do 25% wartości subwencji w przypadku utrzymania średniej liczby Pracowników (średnie zatrudnienie) w okresie 12 pełnych miesięcy kalendarzowych od dnia udzielenia subwencji w stosunku do stanu na 31 grudnia 2019 r. lub wobec analogicznego okresu roku poprzedniego na poziomie:

(i.) wyższym niż 100% – w wysokości dodatkowo 0% subwencji

(ii.) od 50% do 100% – w wysokości dodatkowo od 0% do 25% subwencji – proporcjonalnie do skali redukcji zatrudnienia wg wzoru powyżej:

Zobacz naszą ofertę dla: Prawo gospodarcze

Jakub Kompała

Szukasz pomocy prawnej?

Skontaktuj się z nami!