Rodzaje środków karnych przywołanych w polskim prawie

adwokat prawo karne wrocław

Jakimi aspektami życia zajmuje się prawo rodzinne?

18 lipca 2019
adwokat rozwód wrocław

Czym różni się adwokat od radcy prawnego?

18 lipca 2019
adwokat sprawy karne wrocław

aplikant adwokacki Mateusz Królikiewicz

Rodzaje środków karnych przywołanych w polskim prawie

Prawo to zespół reguł, które zostały ustalone przez państwo. Za ich nieprzestrzeganie, każda osoba może zostać pociągnięta do odpowiedzialności karnej, czyli ponieść konsekwencje swoich działań. Przepisy, które normują kwestie odpowiedzialności za postępowanie niezgodne z obowiązującymi w społeczeństwie regułami, określone są w prawie karnym. W polskich regulacjach występuje pięć grup środków karnych – jakie one są i na czym polegają podstawowe różnice między nimi?

Uszeregowanie i rozumienie zapisów dotyczących kar

Artykuł 32 Kodeksu karnego wymienia rodzaje kar, jakie mogą być wymierzane w polskim sądownictwie. Na tej podstawie wyróżniamy karę grzywny, karę ograniczenia wolności, karę pozbawiania wolności, karę 25 lat pozbawienia wolności oraz karę dożywotniego pozbawienia wolności. Wyszczególnienie ich w takiej kolejności nie jest przypadkowe. Na początku wymieniane są zawsze te środki karne, które nie dotyczą izolowania osoby, która jest odpowiedzialna za naruszenie przepisów. Taki układ powstał, ponieważ w sądownictwie panuje ogólna idea, by pozbawienie wolności było środkiem stosowanym w ostateczności.

Kary za drobne wykroczenia

Jeżeli popełnione przez daną osobę wykroczenie jest uznawane za drobne, adwokat z Wrocławia znający prawo karne (a także z każdego innego miasta w Polsce) będzie wnioskował, by była ona nie tylko jak najniższa, ale także jak najmniej ingerowała w życie jego klienta. Zastosowanie kary grzywny oraz ograniczenia wolności jest dopuszczone przez polskie prawo w bardzo wielu sytuacjach. Doświadczony adwokat obsługujący sprawy karne z pewnością będzie miał obycie i będzie zdawał sobie sprawę, jakie wyroki są najczęściej wydawane przez sędziego. Ten fakt nie jest bez znaczenia, ponieważ podobieństwo spraw może mieć realny wpływ na to, czy oskarżony zostanie skazany na grzywnę, czy na długoterminowe pozbawienie wolności.

Prawo cywilne oraz odszkodowania

W razie poniesienia szkód wywołanych działaniem innej osoby można wnieść do sądu sprawę z powództwa cywilnego. Zaangażowany w proces adwokat walczy wtedy o odszkodowanie lub inną formę zadośćuczynienia. W niektórych sprawach mogą być prowadzone jednocześnie dwa postępowania: karne i cywilne, jeśli jacyś poszkodowani chcą z wolnej stopy ubiegać się o zadośćuczynienie. W takiej sytuacji adwokat znający prawo cywilne jest niezwykle pomocny.

Zagadnienia dotyczące prawa w Polsce są niezwykle złożone, dlatego nawet w z pozoru nieskomplikowanych sprawach warto udać się do radcy prawnego lub prawnika. Zasięgnięcie rzeczowej porady często jest nieocenione w radzeniu sobie z wieloma problemami natury prawnej.

Szukasz pomocy prawnej?

Skontaktuj się z nami!