Jakimi aspektami życia zajmuje się prawo rodzinne?

adwokat wrocław

Umowa przedwstępna – jej funkcja i znaczenie

10 grudnia 2018
adwokat sprawy karne wrocław

Rodzaje środków karnych przywołanych w polskim prawie

18 lipca 2019
adwokat prawo karne wrocław

aplikant adwokacki Mateusz Królikiewicz

W szeroko rozumianym prawie cywilnym można wyodrębnić niezwykle szeroki i skomplikowany dział, który określa się, jako prawo rodzinne. Jak sama nazwa sugeruje, obejmuje ono regulacje majątkowe i niemajątkowe, które dotyczą stosunków wewnątrz rodziny oraz jej funkcjonowania w kontaktach z osobami trzecimi. Co konkretnie obejmują przepisy określające zależności w relacjach zachodzących w podstawowej jednostce społecznej określonej w Konstytucji?

Jakie są podstawowe zasady prawa rodzinnego?

Prawo rodzinne i opiekuńcze powstało przede wszystkim po to, aby chronić podmioty tego prawa, poprzez stworzenie norm, które określają wzór zachowań oraz postaw pożądanych w społeczeństwie. Warto zauważyć, że regulują one także te aspekty, które są ogólnie przyjęte w codziennym życiu społeczeństwa, jako elementy tradycji i kultury. Podczas rozumienia przepisów prawa dotyczących zależności rodzinnych, istotną rolę odgrywają tzw. zasady prawa rodzinnego i opiekuńczego. Dyrektywy te zostały ustanowione, aby chronić nie tylko rodzinę, jako jednostkę społeczną, ale także każdego człowieka z osobna. W przypadku pytań, czy wątpliwości dotyczących tego rodzaju regulacji pomocny może okazać się wyspecjalizowany adwokat – prawo rodzinne jest bowiem niezwykle szerokie, przez co występuje jako osobna specjalizacja.

Rodzaje spraw sądowych dotyczących prawa rodzinnego

Ze względu na specyfikę oraz zakres prawa rodzinnego, wiele spraw w sądzie dotyczy właśnie tej jednostki społecznej. Jednymi z najczęstszych są sprawy dotyczące alimentów, rozwodów, ustalenia ojcostwa czy rozdzielności majątkowej. Właściwie we wszystkich tych postępowaniach pomocny okazuje się adwokat rodzinny, który posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie w tym zakresie. Warto pamiętać, że rozprawy dotyczące tego typu zagadnień są bardzo trudne i skomplikowane. Często sędzia, prokurator czy adwokat prowadzący rozwód nie mają łatwego zadania, ponieważ muszą znaleźć rozwiązanie nie tylko zgodne z przepisami, ale także najlepsze dla wszystkich osób, których bezpośrednio lub pośrednio ona dotyczy. Podobnie jest w sytuacji, gdy adwokat reprezentuje strony w walce o alimenty czy prawo do opieki nad dziećmi – sprawy te rzadko są czarno-białe, mają dużo aspektów i zależności, co znacznie je komplikuje.

Jak znaleźć odpowiedniego adwokata?

Rozprawy dotyczące prawa rodzinnego i opiekuńczego są tak częste, że adwokat obsługujący rozwody czy inne zagadnienia z tego zakresu ma zwykle pełne ręce roboty. Warto przed wyborem kancelarii prawnej dowiedzieć się, z jakimi sprawami mieli do czynienia jej pracownicy i wybrać taką, która wyróżnia się znacznym doświadczeniem w tematyce, która dotyczy naszego problemu. Pomimo że każdy adwokat ma wiedzę ogólną, zdobyte doświadczenie w danej specjalizacji może okazać się bardzo pomocne. Prawo rodzinne i opiekuńcze to bardzo szeroki temat. Oprócz tego, że sprawy są złożone ze względu na ich wielowątkowość, wywołują także wiele emocji, które sprawiają, że nie zawsze jesteśmy w stanie sami poprawnie ocenić sytuację. To kolejny powód do tego, by skorzystać z porad prawniczych – adwokat jest bowiem osobą z zewnątrz, której łatwiej jest obiektywnie spojrzeć na sprawę.

Szukasz pomocy prawnej?

Skontaktuj się z nami!