Czym różni się adwokat od radcy prawnego?

adwokat sprawy karne wrocław

Rodzaje środków karnych przywołanych w polskim prawie

18 lipca 2019
pomoc finansowa

Subwencje z PFR w ramach Tarczy Antykryzysowej 2.0.

21 kwietnia 2020
adwokat rozwód wrocław

adwokat Justyna Łabentowicz

Czym różni się adwokat od radcy prawnego?

W przepisach prawa znajdziemy dwa pojęcia, które są często jednoznacznie kojarzone przez wiele osób. Różnice pomiędzy adwokatem i radcą prawnym są jednak ściśle określone i mają duże znaczenie dla osób, które potrzebują zasięgnięcia porady eksperta w sytuacjach dotyczących postępowań z zakresu prawa karnego, cywilnego lub administracyjnego. Niejedna kancelaria prawna oferuje usługi zarówno adwokackie, jak i radcy prawnego – na czym w takim razie polega różnica pomiędzy tymi zawodami?

Obowiązki i zadania pełnione przez adwokata

To, czym powinien zajmować się adwokat określone jest w ustawie Prawo o adwokaturze. W rozumieniu tego dokumentu osoba na tym stanowisku zajmuje się świadczeniem pomocy prawnej. Jest to bardzo szerokie pojęcie, które w odpowiednim artykule zostało rozwinięte: „[…] w szczególności na udzielaniu porad prawnych, sporządzaniu opinii prawnych, opracowywaniu projektów aktów prawnych oraz występowaniu przed sądami i urzędami”. Zawód adwokata jest postrzegany, jako niezależna, wolna działalność — najczęściej w kancelariach prawniczych o różnych specjalizacjach. Głównym zadaniem adwokata jest wykorzystanie przepisów prawa w taki sposób, aby jak najlepiej zabezpieczyć interesy osoby, która zwróciła się do niego o pomoc. Do adwokata najczęściej udają się osoby szukające specjalisty w sprawach karnych oraz cywilnych dotyczących konkretnych postępowań.

Radca prawny – podobieństwa i różnice z zawodem adwokata

Drugim zawodem, który często mylony jest z adwokatem, jest radca prawny. Zgodnie z przepisami także świadczy on pomoc prawną w bardzo szerokim zakresie. Może wykonywać opinie, opracowywać projekty aktów prawnych czy reprezentować klientów przed sądem. Podstawowa różnica jest jednak taka, że radca prawny może być zatrudniony na podstawie umowę o pracę. Zajmuje wtedy stanowisko samodzielne, jednak jest podległy kierownikowi danej jednostki organizacyjnej. Osoba wykonująca ten zawód może podejmować pracę w kilku jednostkach organizacyjnych jednocześnie, a nawet być zatrudniona na umowie zlecenie. Najczęściej znajdziemy radcę prawnego w firmach, w których konieczne jest przygotowywanie, opiniowanie i kontrolowanie wielu dokumentów np. umów z kontrahentami. Niewielkie różnice wynikające z realizacji tych dwóch zawodów sprawiają, że niejedna kancelaria adwokacka zatrudnia radcę prawnego. Różnicę można zaobserwować także na podstawie stroju. Przedstawiciele obu zawodów noszą czarne togi, jednak odmienne jest w nich ubarwienie żabotów — adwokaci noszą te w kolorze zielonym, a radcy prawni w niebieskim. W żadnym wypadku nie określa to jednak różnicy w kompetencjach czy umiejętnościach pomiędzy osobami zatrudnionymi w obu zawodach.

Szukasz pomocy prawnej?

Skontaktuj się z nami!