Czy wyrok skazujący na karę pozbawienia wolności musi oznaczać pobyt w zakładzie karnym?

adwokat prawo karne wrocław

Czy pomiar prędkości dokonywany przez funkcjonariuszy policji jest zawsze prawidłowy?

12 lipca 2018
adwokat wrocław

Jaka kara grozi za hejt w internecie?

15 października 2018
adwokat prawo karne wrocław

aplikant adwokacki Mateusz Królikiewicz

Powyższe pytanie zdaję się być naturalnym odruchem obronnym w momencie, gdy przyjdzie nam usłyszeć skazujący wyrok sądu na karę pozbawienia wolności, a jednocześnie skład orzekający nie znajdzie podstaw prawnych do wymierzenia nam jej w warunkowym zawieszeniu. Czy faktycznie będziemy zmuszeni spakować plecak, gdy otrzymamy wezwanie do stawienia się w zakładzie karnym?

Muszę uprzedzić (nie budując już dłużej napięcia), że w części przypadków będziemy mogli odetchnąć, albowiem odpowiedź na ww. pytania jest przecząca. Co zatem należy zrobić w przypadku niechlubnego skazania? Jakie instrumenty prawne pozostają w naszej dyspozycji?

Jest ich kilka, ale dzisiaj chciałem omówić ten sztandarowy, jakimi jest uregulowane w rozdziale VIIa Kodeksu karnego wykonawczego odbywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego (dalej: dozór elektroniczny).

Zobacz naszą ofertę dla: Prawo wykonawcze

System ten posiada jednak pewne ograniczenia i nie jest remedium dla wszystkich skazańców. Najbardziej dotkliwą jego restrykcją jest to, iż można go zastosować jedynie w przypadku, gdy orzeczona kara pozbawienia wolności nie przekracza jednego roku.

Jakie trzeba spełnić wymagania, aby móc ubiegać się o dozór elektroniczny? Przede wszystkim należy złożyć wniosek do właściwego sądu penitencjarnego – dla Wrocławia jest to np. V Wydział Penitencjarny i Nadzoru nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych Sądu Okręgowego we Wrocławiu. We wniosku tym należy zamieścić szereg danych takich jak: numer PESEL, imiona rodziców, nazwisko panieńskie matki itp. Dodatkowo koniecznym jest załączenie pisemnej zgody wszystkich osób pełnoletnich wspólnie zamieszkujących ze skazanym pod adresem gdzie ma przebywać osoba odbywająca karę.

Poza formalnymi przesłankami konieczne jest przekonanie Sądu, że wykonanie kary w warunkach dozoru elektronicznego będzie wystarczające dla osiągnięcia celów kary.

Zobacz naszą ofertę dla: Prawo karne

Biorąc pod uwagę wszystkie okoliczności oraz to, że na szali jest w zasadzie rok naszego życia nie ulega wątpliwości, iż warto zlecić usługę prowadzenia sprawy o dozór elektroniczny zawodowemu pełnomocnikowi (adwokatowi lub radcy prawnemu z miejscowości gdzie znajduję się Sąd Penitencjarny).

Jeśli jednak spóźnimy się i znajdujemy się już w zakładzie karnym, a spełniamy powyższe warunki nic straconego! Należy wtedy poprosić osobę najbliższą o wizytę u adwokata lub radcy prawnego, który pomoże dopełnić wszystkich formalności abyśmy mogli cieszyć się odbywaniem kary w domowym zaciszu.

apl. adw. Mateusz Królikiewicz

Szukasz pomocy prawnej?

Skontaktuj się z nami!