Czy pomiar prędkości dokonywany przez funkcjonariuszy policji jest zawsze prawidłowy?

adwokat sprawy karne wrocław

Dlaczego w przypadku wypadku drogowego lepiej zgłosić się do adwokata lub radcy prawnego zamiast do kancelarii odszkodowawczej?

12 czerwca 2018
adwokat prawo karne wrocław

Czy wyrok skazujący na karę pozbawienia wolności musi oznaczać pobyt w zakładzie karnym?

8 sierpnia 2018
adwokat prawo karne wrocław

aplikant adwokacki Mateusz Królikiewicz

Większość przypadków przekroczenia prędkości odnotowanych przez policję dotyczy sytuacji gdy byliśmy złapani na tzw. suszarkę. Niegdyś były to przestarzałe urządzenia ISKRA, natomiast od kilku lat funkcjonariusze używają miernika prędkości UltraLyte LTI 20-20 100 LR.

Czy jednak jest on niezawodny i co za tym idzie, czy może stanowić podstawę do nałożenia mandatu lub co gorsza odebrania nam uprawnień? Otóż okazuje się, że nie. Stąd też adwokaci i radcy prawni mają coraz więcej Klientów, a w wydziałach karnych sądów rejonowych coraz więcej spraw o wykroczenie stypizowane w art. 92a k.w.

Podstawę dla kierowcy (a w zasadzie jego adwokata) do podważania prawidłowości pomiaru prędkości i jednocześnie clue problemu można podzielić na dwie kategorie. Pierwsza dotyczy kwestii stricte prawnych, druga zaś technicznych.

Jeśli chodzi o kwestie prawne, to należy wskazać, że przede wszystkim urządzenie UltraLyte LTI 20-20 100 LR nie spełnia wymogów nałożonych przez ustawodawcę w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 09.11.2007 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać przyrządy do pomiaru prędkości w ruchu drogowym oraz szczegółowego zakresu badań i sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych. § 10 ust. 1 pkt. 1 ww. rozporządzenia jasno wskazywał, że urządzenia dokonujące pomiaru prędkości powinny pozwalać na identyfikację pojazdu, którego prędkość jest mierzona. Jak wynika z wiedzy powszechnej, tzw. „suszarka” nie jest wideorejestratorem, zatem nie zapewnia wymaganej rozporządzeniem identyfikacji pojazdu.

Ustawodawcy zajęło całe 7 lat dostrzeżenie ww. problemu, w następstwie czego, 06.03.2014 r. uchwalono kolejne rozporządzenie, w którym znacznie ograniczono wymagania wobec przyrządów bez urządzeń dodatkowych rejestrujących (czyli min. naszego, najbardziej popularnego UltraLyte).

Co do kwestii technicznych, to dotyczą one przede wszystkim metodyki działania urządzenia, która jest oparta na technice laserowej. Jest powszechnie wiadome, że promień lasera rozszerza się wprost proporcjonalnie do odległości z jakiej pada. Zjawisko to znamy wszyscy z tak popularnych przed laty zabawek/wskaźników laserowych. Na podobnej też technologii oparte zostało urządzenie UltraLyte LTI 2020. W związku z powyższym, często zdarza się, że funkcjonariusze policji mierzący prędkość samochodów jadących w kolumnie mierzą prędkość kilku pojazdów naraz, albo też jakiegoś niezidentyfikowanego tworu, albowiem wiązka lasera wysyłana z tak znacznej odległości może mieć średnicę nawet kilku metrów. Dodatkowo, należy wskazać, że wahania promienia lasera również zwiększają się wprost proporcjonalnie do odległości. Sam producent zaleca aby pomiary z odległości z ponad 100 m wykonywać na statywie lub podpórce, co nie jest jednak praktykowane przez policjantów.

Biorąc pod uwagę powyższe, należy uznać, sporą cześć pomiarów za wadliwe, co z kolei implikuje podstawy do kwestionowania postanowień o utracie uprawnień oraz nałożonych mandatów.

Co zatem robić jeśli zatrzyma nas policja za przekroczenie prędkości korzystając z urządzenia Iskra lub UltraLyte Lti 2020? Nie przyjmować mandatu i zadzwonić do prawnika (adwokata lub radcy prawnego)!

apl. adw. Mateusz Królikiewicz

Szukasz pomocy prawnej?

Skontaktuj się z nami!