Skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów

Radca Prawny Wrocław

Zadośćuczynienie za wypadek przy stosunkowo niewielkich konsekwencjach zdrowotnych

16 maja 2018
adwokat sprawy karne wrocław

Dlaczego w przypadku wypadku drogowego lepiej zgłosić się do adwokata lub radcy prawnego zamiast do kancelarii odszkodowawczej?

12 czerwca 2018
Radca Prawny Wrocław

adwokat Magdalena Podolska

Zakaz prowadzenia pojazdów stanowi środek karny orzekany obok kary głównej za przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji. Kierowcy, którzy zostali skazani za prowadzenie pojazdu po spożyciu alkoholu lub w stanie nietrzeźwości, muszą liczyć się z orzeczeniem środka karnego w postaci zakazu prowadzenia wszystkich pojazdów albo pojazdów określonego rodzaju. W tych wypadkach jego zastosowanie jest bowiem obligatoryjne. Mogą oni jednak ubiegać się o wcześniejsze odzyskanie swoich uprawnień, a w przypadku wykroczeń – nawet o odstąpienie od wymierzenia tego środka karnego.

Odstąpienie od wymierzenia środka karnego

W razie skazania za wykroczenie dotyczące prowadzenia pojazdu po spożyciu alkoholu, zgodnie z art. 39 § 1 Kodeksu wykroczeń, w wypadkach zasługujących na szczególne uwzględnienie, można ubiegać się m. in. o odstąpienie od wymierzania kary lub środka karnego.

W razie odstąpienia przez sąd od wymierzenia kary, może on również odstąpić od zastosowania środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów. Sąd podejmując taką decyzję bierze pod uwagę charakter i okoliczności czynu lub właściwości i warunki osobiste sprawcy.

Pozwolenie sądu na prowadzenie pojazdów wyposażonych w blokadę alkoholową

Osoba, której wymierzono środek w postaci zakazu prowadzenia pojazdów w związku z prowadzeniem pojazdu w stanie nietrzeźwości, może złożyć do sądu wniosek o zmianę sposobu wykonywania zakazu. Zgodnie z art.182a Kodeksu karnego wykonawczego zmiana polega na tym, że osoba wobec której sąd zastosował ten tryb, nie może prowadzić pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową.

Zobacz naszą ofertę dla: Prawo wykonawcze

Sąd może zmienić sposób wykonywania zakazu prowadzenia pojazdów, gdy ten środek karny był wykonywany przez okres co najmniej połowy orzeczonego wymiaru, a w przypadku zakazu prowadzenia pojazdów orzeczonego na podstawie art. 42 § 3 lub 4 Kodeksu karnego (tj. orzeczonego dożywotnio) przez okres co najmniej 10 lat.

Przy rozpatrywaniu wniosku sąd bierze pod uwagę postawę sprawcy, jego właściwości i warunki osobiste, a także zachowanie w okresie wykonywania środka karnego. Praktyka sądowa wskazuje, że sądy przychylają się do wniosku, jeżeli skazany uprawdopodobni konieczność posiada uprawnień do prowadzenia pojazdów (np. z uwagi na charakter wykonywanej pracy).

Uznanie zakazu za wykonany

Innym sposobem na skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów, jest uznanie tego zakazu przez sąd za wykonany. Reguluje to 84 Kodeksu karnego, który pozwala sądowi na uznanie za wykonany zakazu prowadzenia pojazdów, jeżeli skazany przestrzegał porządku prawnego i zakaz ten był wykonywany przez rok.

Uznanie zakazu prowadzenia pojazdów za wykonany jest wykluczone, jeżeli zakaz ten został orzeczony w stosunku do sprawcy przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, będącego się w czasie popełnienia przestępstwa w stanie nietrzeźwości, pod wpływem środka odurzającego albo w stosunku do sprawcy, który zbiegł z miejsca zdarzenia określonego w art. 173, 174 lub 177 Kodeksu karnego.

Zobacz naszą ofertę dla: Prawo karne

Gdy sąd uzna środek za wykonany to można swobodnie podróżować pojazdami na jakie orzeczono zakaz bez konieczności montowania w nich blokady alkoholowej.

adwokat Magdalena Podolska

Szukasz pomocy prawnej?

Skontaktuj się z nami!