Wojciech B. Krzysztoporski

adwokat
Wojciech B. Krzysztoporski

adwokat, członek Izby Adwokackiej we Wrocławiu.

Na studiach specjalizował się w zagadnieniach prawa gospodarczego, czego dowodem jest praca magisterska „Wkłady pieniężne i niepieniężne w spółkach kapitałowych” napisana pod kierownictwem prof. dra hab. Józefa Frąckowiaka w Zakładzie Prawa Gospodarczego i Handlowego w Instytucie Prawa Cywilnego na Wydziale Prawa i Administracji na Uniwersytecie Wrocławskim.

W latach 1999-2003 obywał aplikację adwokacką pod patronatem adwokatów Wojmiry Lewickiej i Ryszarda Woźniaka, a następnie rozpoczął działalność w ramach indywidualnej kancelarii adwokackiej.

Szybko dał się poznać jako adwokat wszechstronny. Posiada największe doświadczenie w sprawach karnych i cywilnych, ale nie ma takiej dziedziny prawa, z którą nie zetknąłby się w swojej praktyce zawodowej.

Na sali sądowej doskonały procesualista, w życiu prywatnym tata Julii i pasjonat sportu.