Ubezpieczenia, odszkodowania

Certyfikat

Ubezpieczenia, odszkodowania

Pogłębianie ludzkiej świadomości dotyczącej możliwości dochodzenia swych roszczeń przed sądami uczyniło z instytucji odszkodowania chleb powszedni dzisiejszych kancelarii. Jako pełnomocnicy poszkodowanych, nasi współpracownicy z powodzeniem występowali w setkach spraw odszkodowawczych przeciwko największym ubezpieczycielom.

Większość spraw odszkodowawczych oscyluje wokół problematyki zdarzeń drogowych. To jednak nie wszystko, bowiem jak stanowi art. 415 k.c. każdy „kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia”. Przepis ten powtarzamy klientom jak mantrę, starając się każdego dnia pogłębiać świadomość przysługujących im praw.