Szkody łowieckie

szkoda

Szkody łowieckie

Sprawy szkód łowieckich obejmują zniszczenia, jakie wyrządziła dzika zwierzyna w uprawach lub płodach rolnych. Z powodzeniem w niniejszych procesach reprezentujemy zarówno poszkodowanych rolników jak i podmioty obowiązane, czyli zarządcy obwodu łowieckiego.

Szczegółową procedurę zgłoszenia, szacowania i wypłaty odszkodowania za szkodę łowiecką określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 marca 2010 r. w sprawie sposobu postępowania przy szacowaniu szkód oraz wypłat odszkodowań za szkody w uprawach i płodach rolnych.