Prawo Wykonawcze

Sędzia dający wyrok

Prawo Wykonawcze

Prawomocny wyrok skazujący w sprawie karnej nie oznacza wcale braku możliwości dalszej walki i ochrony praw skazanego. Kodeks karny wykonawczy posiada wiele instytucji pozwalających skazanym na złagodzenie uciążliwości, jaką niesie ze sobą widmo pozbawienia wolności.

Z powodzeniem od lat zajmujemy się kanonem rzemiosła adwokackiego, za który uchodzą sprawy o: odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności, przerwa w karze, warunkowe przedterminowe zwolnienie, wykonanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego.