Prawo Cywilne

Balans

Prawo Cywilne

Proces cywilny charakteryzuje się daleko idąca kontradyktoryjnością i równością stron wobec składu orzekającego, wobec czego kluczową sprawą jest, aby pełnomocnicy profesjonalni w sposób maksymalnie precyzyjny kierowali wnioski, realizując tym samym wolę swoich mocodawców.

Jednocześnie pamiętamy, że dla zawodowego pełnomocnika najważniejsza jest terminowość, a uchybienie terminu zazwyczaj niesie dla strony przykre konsekwencje procesowe. Wiemy doskonale, że oprócz doskonałego produktu, jaki oferujemy, liczy się również sprawne działanie.