Prawo administracyjne

Plik książek

Prawo administracyjne

Nasi współpracownicy posiadają wieloletnie doświadczenie w zakresie reprezentowania osób fizycznych i przedsiębiorstw przed organami państwowymi. W przypadku wyczerpania drogi administracyjnej, z sukcesami reprezentowaliśmy klientów przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym.