Postępowania w sprawach nieletnich

Sędzia

Postępowania w sprawach nieletnich

Chociaż postępowanie w sprawach nieletnich tradycyjnie zaliczane jest do postępowań represyjnych, to jednak przepisy ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich mają na względzie przede wszystkim charakter ochronny i resocjalizacyjny, a nie represyjny. Celem tych środków jest nadrobienie zaległości wychowawczych i umożliwienie nieletnim socjalizacji.

Ze względu na istotne kwestie, regulowane ustawą, jak choćby zapobieganie demoralizacji nieletnich i stworzenie młodym ludziom warunków powrotu do normalnego społeczeństwa, ustawodawca wielokrotnie dokonywał jej nowelizacji, co powoduje, że postępowanie niniejsze należy do trudniejszych w polskiej procedurze.